Anzeige des Titels im Gateway Bayern

Snellman, Johan Vilhelm:

J. V. Snellman i Europa : resebilder 1840 - 1847 / utg. av Nora Ervalahti .. - 
   Stockholm: Atlantis, 2006. - 264 S. : Ill
(Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 685)
Inhalt u.a.: München S. 79 - 105
ISBN 91-7353-126-X; 978-91-7353-126-9
Schlagwörter: 
Snellman, Johan Vilhelm / Europa / Reisebericht 1840-1847
Notationen: 
105104


Neue Suche


Kontakt: BayerischeBibliographie@bsb-muenchen.de