Anzeige des Titels im Gateway Bayern

Hudební veda

Hudební veda / vydáva ctvrtletne Oddelení Hudebnni Historie Etnologického
´Ustavu Akademie Ved Ceské Republiky. - 
   Praha: [s.n.], 1964  = 1.1964 -
Früher: zBV014568371 Vorg.:Hudební rozhledy / Kniznice Hudebních rozhledu
/ B / Hudební veda
ISSN 0018-7003
Paralleltitel: Musicology. Musikwissenschaft
Notationen: 
012000


Neue Suche


Kontakt: BayerischeBibliographie@bsb-muenchen.de