Anzeige des Titels im Gateway Bayern

Betlej, Andrzej:

Badania sztuki ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej po 1989 roku / Andrzej
Betlej. - 2012
In: Rocznik historii sztuki / Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. -
Warszawa, 2012. - ISSN 0080-3472. - 37.2012, S. 83-91  
Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: Post 1989 research on the art of the eastern
territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth
Nebentitel: Post 1989 research on the art of the eastern territories of the
former Polish-Lithuanian Commonwealth
Schlagwörter: 
Polen-Litauen / Kunst / Polen / Kunstwissenschaft / Geschichte 1989-2010


Neue Suche Datenschutz

Kontakt: BayerischeBibliographie@bsb-muenchen.de