Anzeige des Titels im Gateway Bayern

Van Boer, Bertil H.:

Joseph Martin Kraus's Soliman den andra : a Gustavian Turkish opera / by Bertil
van Boer. - 1988
In: Svensk tidskrift för musikforskning / utg. av Svenska Samfundet för
Musikforskning. - Göteborg. - ISSN 0081-9816. - 70 (1988), S. 9 - 29  
Schlagwörter: 
Kraus, Joseph Martin
Notationen: 
803000 Kraus, Joseph Martin


Neue Suche


Kontakt: BayerischeBibliographie@bsb-muenchen.de