Anzeige des Titels im Gateway Bayern

Molitor, Johannes:

Ceská cesta a Vintírova stezka / Johannes Molitor. - [2016]
In: Svatý Vintír a jeho odkaz pro soucasnost / sestavila a graficky upravila
Zuzana Jonová  ; preklady: Sárka Kuthanová a Zuzana Jonová ; korektury nemeckých
prekladu: Josef Dengler. - Susice, [2016]. - ISBN 9788708723506. - Seite 18-27
Deutsche Übersetzung unter dem Titel "Böhmweg und Gunthersteig" (Seite 54-57)
Nebentitel: Böhmweg und Gunthersteig
Notationen: 
606504


Neue Suche


Kontakt: BayerischeBibliographie@bsb-muenchen.de